Urząd Morski w Gdyni z certyfikatem PRS – „Protection-Reliability-Safety”,potwierdzającym skuteczność działań minimalizujących ryzyka wystąpienia zakażeń  

Wręczenie certyfikatu PRS

Od lewej: Dariusz Rudziński, członek zarządu PRS S.A. oraz Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

W piątek, 9 kwietnia br. Urząd Morski w Gdyni otrzymał certyfikat poświadczający wdrożenie Standardu PRS „Protection-Reliability-Safety”.  Dokument ten potwierdza skuteczność wprowadzonych przez Urząd działań minimalizujących ryzyka wystąpienia zakażeń. Stanowi również dowód na skuteczne im zapobieganie, a także gotowość do reagowania w przypadku stwierdzenia zakażeń lub wystąpienia stanu epidemii.

Wdrożenie Standardu PRS oraz procedury wewnętrzne umożliwiły prowadzenie efektywnych działań profilaktycznych i zapobiegających wystąpieniu zakażeń koronawirusem. Stopień wdrożenia wymagań został zweryfikowany podczas audytu.

Zapewnienie ciągłości działania i nieprzerwane, skuteczne wykonywanie ustawowych zadań terenowego organu administracji morskiej, jakim jest Urząd Morski w Gdyni, od początku pandemii było dla nas priorytetem, ale również i wyzwaniem. Poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur i elastyczność działań, udało nam się utrzymać operacyjność i zabezpieczyć realizację naszych powinności na morzu i lądzie. Szczególną wagę przykładamy do zapewnienia pracownikom, partnerom i klientom bezpiecznych warunków świadczenia i korzystania z naszych usług. Nie bez znaczenia pozostaje również wysiłek samych pracowników, który w efekcie pozwala na płynną realizację zadań, w tym sprawne prowadzenie dużych inwestycji.  – powiedział kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Na wzrost bezpieczeństwa i komfortu realizacji spraw w Urzędzie, niewątpliwie korzystny wpływ miało również uruchomienie biura podawczego, w którym prowadzona jest obsługa interesantów.

Wdrożone rozwiązania, potwierdzone certyfikatem PRS, wzmacniają odporność organizacji na ryzyka zakażeń, pozwalają lepiej nimi zarządzać w razie ich wystąpienia, a także ułatwiają spełnianie wymogów krajowych i międzynarodowych, związanych ze stanem pandemii koronawirusa.

PRS od bardzo wielu lat współpracuje z polską administracją morską w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa życia i mienia na morzu oraz ochrony środowiska. W obecnej sytuacji administracja morska, aby skutecznie realizować swoje podstawowe zadania, musi minimalizować ryzyka związane z pandemią, chroniąc tym samym swoich funkcjonariuszy i klientów. Cieszymy się, że w tym celu Urząd Morski w Gdyni wybrał opracowany w PRS Standard: Protection – Reliability – Safety (Ochrona-Niezawodność-Bezpieczeństwo), jako narzędzie wspierające w walce z pandemią koronawirusa. Wyrażam nadzieję, że Standard PRS będzie swoistą szczepionką na koronawirusa dla urzędów, instytucji i firm. Jest mi niezmiernie miło, że mogłem dzisiaj przekazać na ręce kapitana Piotrzkowskiego certyfikat, potwierdzający wdrożenie Standardu PRS i jego prawidłowe działanie w Urzędzie Morskim w Gdyni. Dziękujemy, że i w tym przypadku mogliśmy okazać się pomocni naszej administracji morskiej – powiedział Dariusz Rudziński, Członek Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A.

Korzyści, jakie wynikają z faktu poddania się certyfikacji i uzyskania przez Urząd Morski w Gdyni certyfikatu PRS „Ochrona-Niezawodność-Bezpieczeństwo” to, m.in. zachowanie ciągłości działania w przypadku wystąpienia zakażeń, zwiększenia stabilności funkcjonowania organizacji, minimalizowanie negatywnych skutków, w tym spowodowanych przerwami w pracy, zwiększenie bezpieczeństwa epidemicznego pracowników, partnerów i klientów.

Uczestnicy wręczenia certyfikatu PRS fot.2

Od lewej: Krzysztof Brokowski, regionalny menadżer ds. rozwoju certyfikacji PRS S.A., Dariusz Rudziński, członek zarządu PRSA S.A., Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Maciej Jeleniewski, z-ca dyrektor ds. inspekcji morskiej Urząd Morski w Gdyni