Świadczenie usług dostępu do sieci Internet na rzecz placówek zewnętrznych Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2021-04-09
Data publikacji wyników postępowania: 2021-04-26

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, na: "Świadczenie usług dostępu do sieci Internet na rzecz placówek zewnętrznych Urzędu Morskiego w Gdyni" , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.04.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Orange Polska S.A., al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa za kwotę: 11919,29 zł brutto
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z otrzymaniem w dniu 16.04.2021 r. próśb Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia treść przesłanych pytań wraz z wyjaśnieniami.
W związku z otrzymaniem w dniu 22.04.2021 r. próśb Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia treść przesłanych pytań wraz z wyjaśnieniami.