Dostawa kombinezonów do pracy w wodzie dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 13.04.2021 do godz.12.00
Data publikacji: 2021-04-08
Data publikacji wyników postępowania: 2021-04-19

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na dostawę kombinezonów do pracy w wodzie , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16.04.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
F.H. "AS BHP" Marzena Rzepińska Gdynia
Dziękujemy za złożenie ofert.