Część 1: „Sztuczne zasilanie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Ustka km 229,23-229,38 i 231,000-233,500”
Numer umowy: 6/IOW/2021
Data obowiązywania: 2021-03-19
Wykonawca: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o. o. ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk (Lider Konosrcjum) Hegemann GmbH, 28309 Bermen Arberger Hafendamm 16, Niemcy (Partner Konsorcjum) Rohde Nielsen A/S , DK-1051 Copenhagen Nyhav, 20 Dania (Partner Konsorcjum)
Wartość umowy: 22934500 zł