Dostawa łańcuchów technicznych, zawiesi i szekli dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 08.04.2021 do godz.11.00
Data publikacji: 2021-04-02
Data publikacji wyników postępowania: 2021-04-09

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na dostawę łańcuchów technicznych, zawiesi i szekli , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 09.04.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
CERTEX POLSKA Sp.zo.o. Szczecin
Dziękujemy za złożenie ofert.