starszy specjalista do spraw księgowości i finansów (FK) - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA nr 4/2021
Sygnatura ogłoszenia: Informacja o naborze wewnętrznym nr 4/2021
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Wydział Finansowo - Księgowy (FK)
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2021-04-02 do: 2021-04-07
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
starszy specjalista do spraw księgowości i finansów (FK) - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA nr 4/2021
wybrany został kandydat:
Pani Magdalena Wójtowicz zamieszkała w Gdyni.