Produkcja filmu edukacyjnego na temat ochrony brzegu morskiego
Data publikacji: 2021-03-31
Data publikacji wyników postępowania: 2021-04-22

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. złotych, na Produkcję filmu edukacyjnego na temat ochrony brzegu decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Polska Press z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45 za cenę 6 285,30 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.