Dostawa kombinezonów do pracy w wodzie dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 02.04.2021 do godz.10.00
Data publikacji: 2021-03-30
Data publikacji wyników postępowania: 2021-04-08

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 000 zł, w sprawie ofert na: dostawa kombinezonów do pracy w wodzie dla pracowników Urzędu Morskiego, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 07.04.2021 r., postępowanie zostaje unieważnione.