Utrata ważności dokumentów bezpieczeństwa

W związku z utratą ważności dokumentów bezpieczeństwa jednostek:

  1. KREBS GEO
  2. KREBS JET

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, iż z uwagi na stan wyższej konieczności i bezpieczeństwo państwa, dokumenty te nie będą przedłużone.

Powyższe skutkuje brakiem możliwości eksploatacji ww. jednostek.