Dostawa łańcuchów technicznych, zawiesi i szekli dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 30.03.2021 do godz.11.00
Data publikacji: 2021-03-25
Data publikacji wyników postępowania: 2021-04-02

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 000 zł, w sprawie ofert na: dostawa łańcuchów technicznych, zawiesi i szekli dla pracowników Urzędu Morskiego, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 01.04.2021 r., postępowanie zostaje unieważnione.