Dostawa osprzętu dla jednostek pływających-LINY dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 29.03.2021 do godz.10.00
Data publikacji: 2021-03-25
Data publikacji wyników postępowania: 2021-03-30

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na dostawę osprzętu dla jednostek pływających-LINY , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 29.03.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
ZRUO Sp.zo.o. Zenon Hoppe, Gdynia
Dziękujemy za złożenie ofert.