Dostawa części zamiennych do jednostek pływających dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Nowy termin składania ofert do dnia 30.03.2021 do godz.10.00
Data publikacji: 2021-03-25
Data publikacji wyników postępowania: 2021-04-01

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na dostawę części zamiennych do jednostek pływających , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 30.03.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
MG CAT Sp.zo.o. Gdynia
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający z uwagi na zmiany w formularzu oferty wydłużył termin do 30.03.2021 r. do godz. 10.00
Załączono zaktualizowany formularz oferty.