Naprawa znaku przegubowego N2 po kolizji z zestawem pchanym RADUGA EUROPE + barka KARBON
Data publikacji: 2021-03-18
Data publikacji wyników postępowania: 2021-03-29

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. złotych, na "Naprawę znaku przegubowego N2 po kolizji z zestawem pchanym RADUGA EUROPE + barka KARBON" decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy PPUH RUROSERW z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 59, 80-557 Gdańsk za cenę 15 867zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.