Dostawa osłon ochronnych z pleksi dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 23.03.2021 do godz.11.00
Data publikacji: 2021-03-18
Data publikacji wyników postępowania: 2021-03-25

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na wykonanie osłon z pleksi , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23.03.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Firmy GREG-POL Jolanta Nowak, ul. Sportowa 25/7, 41-608 Świętochłowice
Dziękujemy za złożenie ofert.