Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania remontu dla odnowienia klasy pod nadzorem PRS na pogłębiarce „BELONA”.
Data publikacji: 2021-03-18
Wyjaśnienia i komentarze:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania remontu dla odnowienia klasy pod nadzorem PRS na pogłębiarce „BELONA”.

Dokumentacja do przetargu pn. Ubezpieczenie osób i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni dostępna jest pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl