Dostawa przyczepy typu platforma w ramach projektu "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej". Termin składania ofert do dnia 22.03.2021r. do godz.12:00 - wydłużony do dnia 26.03.2021r. do godz.12:00.
Data publikacji: 2021-03-16
Data publikacji wyników postępowania: 2021-03-30

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, na: Dostawę przyczepy typu platforma w ramach projektu „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 29.03.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy TS4 Tomasz Filipowicz, ul. Gdyńska 5, 80-209 Chwaszczyno, za cenę 26 400,00 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia18.03.2021r. dotyczące w szczególności konstrukcji wzmocnionej podłogi w odniesieniu do wymaganej DMC oraz ładowności przyczepy, Zamawiający modyfikuje i doprecyzowuje parametry przyczepy w następujących punktach:
2) Dopuszczalna masa całkowita - zmiana z min. 3000kg na: min. 3300kg, maks 3500kg;
6) Dopuszcza się podjazdy stalowe cynkowane ogniowo;
7) Podłoga ma stanowić całkowicie gładką platformę bez typowego dla lawet zagięcia na końcu platformy;
8) Demontowalne mają być burty oraz słupki.
Załączono formularz oferty wraz ze zmodyfikowanymi parametrami przyczepy. Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 24.03.2021r. do godz.12:00.

Informujemy, iż dnia 23.03.2021r. Zamawiający zmienił termin wykonania zamówienia z 5 tygodni od dnia podpisania umowy na 9 tygodni od dnia podpisania umowy. Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 26.03.2021r. do godz.12:00.