Dostawa ubrań termoaktywnych z membraną dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 18.03.2021 do godz.11.00
Data publikacji: 2021-03-12
Data publikacji wyników postępowania: 2021-03-23

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na dostawę ubrań termoaktywnych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.03.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Zakład Odzieżowy YESS Kazimierz Cyman, ul. Banacha 6, 76-200 Słupsk
Dziękujemy za złożenie ofert.