Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną na półmetku

Wizyta ministra infrastruktury ndrzeja Adamczyka na budowie przekopu

Od prawej: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, poseł Kazimierz Smoliński, prezes Grupy NDI SA Małgorzata Winiarek-Gajewska, kierownik budowy z ramienia konsorcjum BESIX/NDI Dominik Wróblewski Wróblewski. Fot. Tadeusz Lademann

Pomimo mrozów i mocnych opadów śniegu intensywność robót na budowie przekopu Mierzei Wiślanej nie maleje. Harmonogram uległ modyfikacji jedynie w stosunku do sztucznej wyspy, z uwagi na zamarznięcie Zalewu Wiślanego. Nie zagraża to jednak planowanemu ukończeniu prac. Do końca realizacji pierwszego etapu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską pozostało 15  miesięcy.

W środę, 10 marca br. na budowie kanału gościł minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Towarzyszyli mu wiceministrowie Marek Gróbarczyk i Marcin Horała, poseł Kazimierz Smoliński oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Wykonawcę pierwszego etapu inwestycji, konsorcjum BESIX/NDI reprezentowała Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes zarządu Grupy NDI SA, a inwestora całego przedsięwzięcia Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

W wizycie na budowie uczestniczyli również samorządowcy: Witold Wróblewski – prezydent Elbląga, Maciej Romanowski – starosta elbląski, Karol Motyka – starosta braniewski, Barbara Ogrodowska – wicestarosta nowodworski, Robert Zieliński – wójt gminy Sztutowo, a także Arkadiusz Zgliński – prezes Portu Morskiego w Elblągu.

Obecnie na budowie kontynuowane jest m. in. profilowanie skarp, prace narzutowe i roboty żelbetowe na falochronach Portu Osłonowego. Odbywa się produkcja, dostawa oraz wbudowywanie betonowych elementów X-block plus (użyte w Polsce po raz pierwszy, drugi raz w Europie), służących zabezpieczeniu falochronów. W śluzie prowadzone są roboty związane ze zbrojeniem i betonowaniem oraz wykopy. Niecałe 2 tygodnie temu odbyło się pierwsze, spektakularne nocne betonowanie. Wylana została płyta denna bramy południowej śluzy.  Podczas prac wbudowano w nią niemal 1700 m3 betonu i ponad 170 ton stali zbrojeniowej. Kolejne betonowania w śluzie planowane są w bieżącym.

W kanale żeglugowym trwa również pogrążanie ścianek szczelnych oraz wykonywanie mikropali, a także betonowanie. Prowadzone są także prace przy obu mostach, z których południowy jest już bardzo zaawansowany. Tym mostem pojedziemy już wiosną. Coraz bliżej także do zakończenia budowy budynku Kapitanatu Portu Nowy Świat, trwają prace wykończeniowe wewnątrz i przy instalacji złącza elektrycznego. Po odmarznięciu Zalewu Wiślanego, planowane jest dalsze pogrążanie ściany grodzy, tworzącej obwiednie sztucznej wyspy oraz montaż ściągów i zasypów grodzy. Kontynuowany jest  natomiast transport kamienia hydrotechnicznego, który jest obecnie magazynowany w Porcie Elbląg, a posłuży do wzmocnienia obwiedni wyspy. Ten materiał w całości zostanie dowieziony na Zalew Wiślany drogą wodną przez rzekę Elbląg.

Całość inwestycji składa się z trzech części.

Aktualnie realizowany etap I obejmuje budowę Portu Osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć (podwójne wrota chowane w kieszeniach)  wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz oznakowaniem nawigacyjnym, budynków kubaturowych, w tym kapitanatu Nowy Świat wraz z instalacjami i parkingami. W ramach tej części powstanie również nowy układ drogowy, z dwoma ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które umożliwiać będą niezakłócony przejazd nad kanałem – pierwszym z nich, południowych pojedziemy już wiosną 2021, przed rozpoczęciem sezonu letniego. Powstanie również punkt widokowym. Na Zalewie Wiślanym budowana jest  wyspa, na której składowany będzie urobek, a docelowo stanowić będzie siedlisko dla ptaków.

W związku z dużym zainteresowaniem budową, latem 2020 uruchomiono specjalne, tymczasowe miejsce postojowe, a także oznaczony punkt widokowy, z którego  można obserwować, z bezpiecznej odległości, toczące się prace.

Zakres prac, które zostaną wykonane w ramach II etapu, obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowe wałów ziemnych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą. Prawdopodobnie nastąpi to na przełomie marca i kwietnia.

Etap III, scalający całą inwestycje, to roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 kilometry. Samo przejście przez Zalew Wiślany wyniesie nieco ponad 10 kilometrów, po rzece Elbląg – także ponad 10 kilometrów, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny, będzie miał 5 m głębokości.