Dostawa artykułów hydraulicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 10.03.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2021-03-05
Data publikacji wyników postępowania: 2021-03-12

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na dostawę artykułów hydraulicznych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10.03.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
FEMAX Sp.zo.o. Sp.k., ul. Szczęśliwa 25, Gdańsk
Dziękujemy za złożenie ofert.