Dostawa drzwi i okien z PCV dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 11.03.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2021-03-05
Data publikacji wyników postępowania: 2021-03-15

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 000 zł., w sprawie ofert na dostawę drzwi i okien z PCV , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 12.03.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Gdańskiej Fabryki Okien Sp. z o.o., ul. Słupska 54, 80-392 Gdańsk ;
za cenę 15 042,17 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.