Dostawa płyt meblowych oraz obrzeża do płyt. Termin składania ofert do 05.03.2021 r. do godz. 12:00
Data publikacji: 2021-03-02
Data publikacji wyników postępowania: 2021-03-05

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę płyt meblowych oraz obrzeża do płyt, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 05.03.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę F.H.U.P. "Abler" Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 177A, 87-100 Toruń; Oddział Gdynia, ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia; za cenę 3 757,88 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.