Informacja o zamieszczeniu w BIP Urzędu Morskiego w Gdyni obwieszczenia o wynikach naboru na szkolenie kandydatów na pilotów morskich i praktyki pilotowe

Informacja o zamieszczeniu w BIP Urzędu Morskiego w Gdyni obwieszczenia o wynikach naboru na szkolenie kandydatów na pilotów morskich i praktyki pilotowe:

• Stacja Pilotowa Gdynia – https://www.umgdy.gov.pl/?p=40702

• Stacja Pilotowa Gdańsk – https://www.umgdy.gov.pl/?p=40705