Dostawa artykułów budowlanych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 02.03.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2021-02-24
Data publikacji wyników postępowania: 2021-03-03

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na dostawę artykułów budowlanych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 02.03.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

dla zadania I – METALZBYT-HURT Sp. zo.o, ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała

dla zadania II – Towarzystwo Gospodarcze SAMBOR S.A.; UL. 30-go Stycznia 44, Tczew

dla zadania III – HANIMAT Sp.zo.o.; ul. Nowa 3, Rekowo Górne
Dziękujemy za złożenie ofert.