Robota budowlana polegająca na wykonaniu robót podczyszczeniowych na torach wodnych zapewniających dostęp do portu Elbląg.
Numer umowy: WT.372.226.51.59.23/2020
Data obowiązywania: 2020-11-09
Wykonawca: MARINE-SAILOR spółka cywilna Mirosław Jabłoński, Jarosław Bartha, Mariusz Jabłoński ul. Obr. Westerplatte 10A 84-360 Łeba
Wartość umowy: 2281113.86 zł
Załączniki: