Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie umocnienia brzegowego w Jastrzębiej Górze km 134,4 do 134,5
Numer umowy: IOW.18.2020
Data obowiązywania: 2020-11-02
Wykonawca: WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz Sp. J. Parszczyce dz. Nr 9/21 84-110 Krokowa
Wartość umowy: 7835941.03 zł
Załączniki: