Dostawa krat pomostowych polimerowych. Termin składania ofert do 22.02.2021 r. do godz. 12:00
Data publikacji: 2021-02-17
Data publikacji wyników postępowania: 2021-02-24

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 000 zł., w sprawie ofert na dostawę krat pomostowych polimerowych , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24.02.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy TROKOTEX Sp. z o.o.,
ul. Wapienna 52, Toruń.
Dziękujemy za złożenie ofert.