Monitoring porealizacyjny szaty roślinnej i siedlisk przyrodniczych projektu: „Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Łeba, Rowy, Ustka”
Data publikacji: 2021-02-16
Data publikacji wyników postępowania: 2021-03-02

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. złotych, na monitoring porealizacyjny szaty roślinnej i siedlisk przyrodniczych projektu: „Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Łeba, Rowy, Ustka” decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 02.03.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Ocean Sense Maciej Fojcik z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy: 81-341), ul. Tadeusza Wendy za cenę 60 885,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.