Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert: 23.02.2021r. godz. 10:00.
Data publikacji: 2021-02-16
Data publikacji wyników postępowania: 2021-02-24

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, na usługi pocztowe w formie opłaty skredytowanej decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24.02.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy POCZTA POLSKA S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa za cenę 119.999,90 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Na wniosek Wykonawcy zmieniono termin składania ofert do 23.02.2021r. godz. 10:00. Zamawiający uwzględnił wniosek Wykonawcy o zawarcie zmian w umowie. Załączono nowy projekt umowy oraz nowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający przedmiotowe zmiany oraz dodano załącznik nr 1 do projektu umowy.