Dostawa tarcicy dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 18.02.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2021-02-12
Data publikacji wyników postępowania: 2021-02-19

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 000 zł., w sprawie ofert na dostawę tarcicy , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.02.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy ZRUO Sp. z o.o., ul. B. Krzywoustego 1A, 81-035 Gdynia; za cenę 42 189,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.