Dostawa części, akcesoriów i wyrobów komputerowych. Termin składania ofert do 17.02.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2021-02-10
Data publikacji wyników postępowania: 2021-02-19

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 000 zł., w sprawie ofert na dostawę części, akcesoriów i wyrobów do komputerów , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.02.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy EMSO Sp. z o.o. Sp.k.;
ul. Gen. W. Sikorskiego 129, Mościska 05-080 Izabelin; za cenę 2 792,10 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.