Dostawa części zamiennych oraz akcesoriów do samochodów osobowych, ciężarowych i przyczep. Termin składania ofert do dnia 16.02.2021r. do godz.12:00.
Data publikacji: 2021-02-08
Data publikacji wyników postępowania: 2021-02-19

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na: Dostawę części zamiennych oraz akcesoriów do samochodów osobowych, ciężarowych i przyczep, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.02.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejsze oferty:
1) Dla części 1 zamówienia: Auto-mobil Ford, ul. Śląska 51, 81-304 Gdynia, za cenę 31 021,31 zł brutto, oferta uzyskała w ocenie łącznie 100 punktów;
2) Dla części 2 zamówienia: Armapol Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 190B, 81-571 Gdynia, za cenę 22 464,83 zł brutto, oferta uzyskała w ocenie łącznie 100 punktów;
3) Dla części 3 zamówienia: Transpol SC, ul. Jana z Kolna 34, 81-354 Gdynia, za cenę 20 188,50 zł brutto, oferta uzyskała w ocenie łącznie 100 punktów;
4) Dla części 4 zamówienia: Euro Parts Marcin Jakubczyk, ul. Lotnicza 42, 80-297 Banino, za cenę 30 241,50 zł brutto, oferta uzyskała w ocenie łącznie 100 punktów.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z brakiem dostępności wymienionych poniżej artykułów (dotyczy części 4 zamówienia):
poz. 29. Olej wielofunkcyjny Abel Action 7 (spray 200ml);
poz. 47. Interflon FIN Degreaser EM56+ (opakowanie 25l);
Zamawiający dopuszcza produkty alternatywne tj. odpowiednio:
poz. 29. BOLL Multi środek smar wielofunkcyjny (spray 400ml)
poz. 47. Interflon Degreaser EM30+ (opakowanie 10l)

Załączono zmienione dnia 10.02.2021r. zestawienie materiałowe dla cz.4 postępowania.