Dostawa wraz z montażem tablic informacyjnych w tematyce ochrony wybrzeża
Data publikacji: 2021-02-03
Data publikacji wyników postępowania: 2021-02-17

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. złotych, na dostawę wraz z montażem tablic informacyjnych w tematyce ochrony wybrzeża decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16.02.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy COBRA & GIGO COMPANY Michał Plichta z siedzibą w Chełmży (kod pocztowy: 87-140), Mirakowo 42B za cenę 28 905,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.