Świadczenie usług polegających na wykonywaniu w ramach serwisu dojazdowego przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych i napraw koparko- ładowarki marki Waryński Hidromek 102S. Termin składania ofert do dnia 17.02.2021r. do godz. 12:00.
Data publikacji: 2021-02-03
Data publikacji wyników postępowania: 2021-02-19

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na: Świadczenie usług polegających na wykonywaniu w ramach serwisu dojazdowego przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych i napraw koparko- ładowarki marki Waryński Hidromek 102S, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.02.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Waryński Trade Sp. z o.o. ul. Trakt Brzeski 118, 05-077 Warszawa za cenę 24.179,00zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.