Świadczenie usług polegających na wykonywaniu przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych i napraw samochodów marki Ford. Termin składania ofert do dnia 17.02.2021r. do godz.12:00.
Data publikacji: 2021-02-03
Data publikacji wyników postępowania: 2021-02-19

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na: Świadczenie usług polegających na wykonywaniu przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych i napraw samochodów marki Ford, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.02.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę GBG Gołębiewski Sp. z o.o. S.k. ul. Lubichowska 141, 83-200 Starogard Gdański, za cenę 60.996,00zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.