Świadczenie usług polegających na wykonywaniu w ramach serwisu dojazdowego przeglądów gwarancyjnych i napraw koparko- ładowarek marki CASE 695ST. Termin składania ofert do dnia 12.02.2021r. do godz. 12:00.
Data publikacji: 2021-02-03
Data publikacji wyników postępowania: 2021-02-19

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie: Świadczenie usług polegających na wykonywaniu w ramach serwisu dojazdowego przeglądów gwarancyjnych i napraw koparko - ładowarek marki CASE 695ST, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17.02.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę EWPA Sp. z o.o. ul. Poznańska 152, 62-052 Komorniki, za cenę 31.850,00zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.