Dostawa środków smarnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów, jednostek pływających i innego sprzętu. Termin składania ofert do dnia 17.02.2021r. do godz. 12:00.
Data publikacji: 2021-02-03
Data publikacji wyników postępowania: 2021-02-19

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na: Dostawa środków smarnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów, jednostek pływających i innego sprzętu, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.02.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejsze oferty:
1) Dla części 1 zamówienia: Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o., ul. Kujawska 102,44-101 Gliwice, za cenę 32 256,00 zł brutto;
2) Dla części 2 zamówienia: Euro Parts Marcin Jakubczyk, ul. Lotnicza 42, 80-297 Banino, za cenę 32 285,10 zł brutto.


Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z brakiem dostępności oleju Mobil Delvac 1630 SAE30 Zamawiający dopuszcza produkt alternatywny tj. olej Shell Rimula R3+ 30.
Załączono zmienione dnia 10.02.2021r. zestawienie materiałowe dla cz.2 postępowania.