Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do środków transportu lądowego. Termin składania ofert do dnia 11.02.2021r. godz.12:00.
Data publikacji: 2021-02-03
Data publikacji wyników postępowania: 2021-02-19

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, na: "Dostawę fabrycznie nowego ogumienia do środków transportu lądowego", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17.02.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejsze ofertę:
Euro Parts Marcin Jakubczyk, ul. Lotnicza 42, 80-297 Banino, za cenę 28 652,00 zł brutto, oferta uzyskała w ocenie łącznie 100 punktów.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 05.02.2021r. Zamawiający zmieni treść poz. 3 zestawienia materiałowego, który otrzymuje treść:
Firestone Winterhawk 4 84 T XL [EB] lub alternatywnie Kleber KRISALP HP 3 84 T [EB]
Załączono zmienione zestawienie materiałowe.