Usługa polegająca na nadzorze systemu sygnalizacji włamania i napadu, zainstalowanego w obiekcie Bosmanatu Portu Górki Zachodnie i wieży radarowej integracyjnie związanej z systemem SSW, położonych w Gdańsku Górki Zachodnie przy ul. Stogi wraz z patrolem interwencyjnym.
Data publikacji: 2021-02-01
Data publikacji wyników postępowania: 2021-02-08

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, na usługę polegająca na nadzorze systemu sygnalizacji włamania i napadu, zainstalowanego w obiekcie Bosmanatu Portu Górki Zachodnie i wieży radarowej integracyjnie związanej z systemem SSW, położonych w Gdańsku Górki Zachodnie przy ul. Stogi wraz z patrolem interwencyjnym, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 08.02.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy GARDA Sp. o.o. Plac Kaszubski 15/3, 81-350 Gdynia, za cenę 3483,36 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Dokonano korekty zapytania ofertowego oraz formularza ofertowego w dniu 02.02.2021 r.
W związku z powyższym przedłuża się termin składnia ofert do dnia 08.02.2021 r.