Dostawa sterownika elektrohydraulicznego LUN 7880.01-8 do silnika samolotowego GE M601E.

Dostawa sterownika elektrohydraulicznego LUN 7880.01-8 do silnika samolotowego GE M601E.
Data publikacji: 2021-01-29
Data publikacji wyników postępowania: 2021-02-05

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 04.02.2021 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Aeroservis s.r.o. z Brna, która złożyła ofertę na kwotę 3775 EUR.