Sukcesywne wykonywanie pieczątek funkcyjnych, nagłówkowych i tekstowych (gumowych) zgodnie z potrzebami Zamawiającego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Termin składania ofert: 01.02.2021r. godz. 10:00.
Data publikacji: 2021-01-26
Data publikacji wyników postępowania: 2021-02-05

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, na wykonanie pieczątek funkcyjnych, nagłówkowych, tekstowych na potrzeby pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 04.02.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy POLIMEX Sławomir Bławat, ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia za średnią cenę 24,29 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.