Wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu prac czerpalno - refulacyjnych związanych ze sztucznym zasilaniem brzegu w Górkach Wschodnich ok km 58,4 - 59,0 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
Numer umowy: 19/IOW/2020
Data obowiązywania: 2020-08-12
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. , 80-702 Gdańsk, ul. Przetoczna 66
Wartość umowy: 1686060.75 zł