Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II - Pogłębienie toru podejściowego.
Numer umowy: RI.226.49.11.9.2020.AM
Data obowiązywania: 2020-10-14
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. , 80-702 Gdańsk, ul. Przetoczna 66
Wartość umowy: 458790 zł