Usługa polegająca na podstawieniu kontenerów do gromadzenia nieczystości wraz
z wywozem do placówek Urzędu Morskiego w Gdyni.

Usługa polegająca na podstawieniu kontenerów do gromadzenia nieczystości wraz z wywozem do placówek Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2021-01-18
Data publikacji wyników postępowania: 2021-01-28

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na usługę polegającą na podstawieniu kontenerów do gromadzenia nieczystości wraz z wywozem do placówek Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 28.01.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. Nowy Dwór Gdański za cenę 122,00 zł brutto za 1 m3.
Dziękujemy za złożenie ofert.