Kontrola okresowa stanu technicznego budowli hydrotechnicznych w latach 2020-2021 będących w gestii Urzędu Morskiego w Gdyni
Numer umowy: WT.372.226.70.24.2020.SC
Data obowiązywania: 2020-11-10
Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider-Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztof Łygoński, ul. Brzozowa 32, 83-050 Lublewo Gdańskie ; Partner – DIPRO Budownictwo Igor Heyducki, ul. Mickiewicza 3, 84-100 Połczyno
Wartość umowy: 249619.60 zł
Załączniki: