Modernizacja infrastruktury IT systemu Finansowo-Księgowego – dostawa licencji oprogramowania bazodanowego
Numer umowy: WI1.0425.1.2020.MC
Data obowiązywania: 2020-12-11
Wykonawca: UNISOFT Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 8,81-368 Gdynia
Wartość umowy: 108137.66 zł