Nowe oblicze Bazy Oznakowania Nawigacyjnego

BON listopad 2020

Pod koniec 2020 roku zakończono prace przy modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni. Baza ma swoją siedzibę w Gdańsku, na Westerplatte przy Zakręcie Pięciu Gwizdków. Nowy budynek, wraz z niezbędną infrastrukturą, powstał w ramach projektu „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation”, jego budowa trwała 2 lata, a suma przeznaczona na realizację to 27.641.041,10 zł.

Zakres wykonanych prac to:

  • rozbiórka części istniejących obiektów
  • przebudowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z halą pław „A”
  • przebudowa nawierzchni utwardzonych
  • przebudowa linii odbojowej nabrzeża wysokiego – miejsce postoju jednostek Urzędu Morskiego w Gdyni
  • wykonanie nowego wjazdu i ogrodzenia.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego powstała jako samodzielna placówka w 1964 roku z połączenia oddziałów: Oznakowania Nawigacyjnego Gdańsk, Oznakowania Nawigacyjnego Gdynia,  Technicznego Gdańsk oraz Trałowania Hydrograficznego Gdańsk.

Do zakresu działania Bazy w szczególności należy utrzymywanie oznakowania nawigacyjnego, w tym jego okresowe  wystawianie i zdejmowanie, wykonywanie remontów i konserwacji technicznych urządzeń oznakowania nawigacyjnego, zarządzanie obiektami, urządzeniami oraz taborem pływającym Urzędu, a także wydobywanie przeszkód nawigacyjnych.

Zdjęcia wykonane w trakcie realizacji

Projekt „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation” współfinansowany jest w ramach działania 3.2: Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimedialnych oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowych TEN-T i transportu multimedialnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej na temat projektu: https://www.umgdy.gov.pl/?p=15515