Dostawa ubrań termoaktywnych z membraną dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Nowy termin składania ofert do dnia 02.02.2021 do godz.12.00
Data publikacji: 2020-12-31
Data publikacji wyników postępowania: 2021-02-05

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę ubrań termoaktywnych z membraną , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 03.02.2021 r., postępowanie zostało unieważnione.

Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający doprecyzował w formularzu oferty szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załączono zaktualizowany formularz oferty.
Wydłużono termin składania ofert do dnia 02.02.2021 do godziny 12.00