Prowadzenie monitoringu ptaków w ramach zadania pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”
Data publikacji: 2020-12-28
Wyjaśnienia i komentarze:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Marketplanet, https://umgdy.ezamawiajacy.pl (zwanej dalej: Platformą).
Platforma jest narzędziem umożliwiającym realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej, służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).