ZARZĄDZENIE NR 18 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia granicy morskiej przystani „Dalmor” w Gdyni. ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 5585, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 5245 )