ZARZĄDZENIE NR 17 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia Nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17 października 2003 r. w sprawie określenia granicy morskiej przystani „Żegluga Gdańska” w Gdyni. ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 5584, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego 5244 )